Styl Uczenia Się

Dr Howard Gardner, dwadzieścia pięć lat temu, ogłosił teorię, która zmieniła powszechne pojęcie o inteligencji. Stwierdził on, że ludzka psychika i osobowość jest na tyle złożona, że niemożliwy jest pomiar zdolności umysłowych przy użyciu testu IQ. Stworzył on model ośmiu różnych typów inteligencji: językowo-werbalną, logiczno-matematyczną, przestrzenną, ruchową (niewerbalną), muzyczną, interpersonalną (społeczną), intrapersonalną (wewnętrzną) i przyrodniczą.

Metoda Colina Rose-przyspieszone uczenie się pozwoli Ci odkryć swoje najmocniejsze strony i skłonności, a zarazem najbardziej odpowiedni dla siebie styl uczenia się. Uwielbiasz sport? śpiew? literaturę ? to wszystko oznaki twojego własnego, niepowtarzalnego, indywidualnego typu inteligencji. Istotą metody stosowanej w Metodzie Colina Rose jest systematyczne dostosowanie się do głównych umiejętności danego uczącego się. Wówczas nauka staje się naturalną przyjemnością, a rezultaty przychodzą natychmiast.